Sandra Bierman

Yin-Yang #1-44
©1998 Sandra Bierman, Do not duplicate
 
Yin-Yang #1-44
34x26

 

Return to gallery